Корпоративна идентичност | Студио Уеб Графика

Корпоративна идентичност

Какво представлява корпоративната идентичност ?

Идентичността на марката на компанията е съвкупност от търговски марки, цветни палитри, теми и графични изображения, които изграждат същността на организацията. Логотипите, лозунгите и цветовете са част от пакетите за дизайн на фирмена идентичност, които правят компанията да се откроява от останалите конкуренти.

Логотипите, лозунгите и цветовете са част от пакетите за дизайн на фирмена идентичност, които правят компанията да се откроява от останалите конкуренти.

Колко са важни първите впечатлениения за вас ?

В света на бизнеса първото впечатление е ВСИЧКО.

Нашите услуги

Дизайн на идентичност

Дизайнът на корпоративната идентичност е цялостно фирмено графично оформление, което използвате за да се представите на потенциалните си клиенти и да изградите доверие.

Визуален дизайн на марката

Опитът и знанията на нашия екип в комбинация с креативно мислене ще помогнат на вашата марка да предефинира имиджа си и позиционирането си на пазара.

Консултация 

Ние предлагаме пълни консултантски услуги за изграждане на вашата корпоративна идентичност и с внимание към детайлите, нашият талантлив екип е готов да ви помогне да реализирате всички Ваши идеи от началото до края.

Лого дизайн

Дизайнът на логото е вашият имидж и начинапо които искате хората да ви възприемат.Корпоративното лого е визуално представянена вашата компания и основният компонент зацялостната Ви идентичност, идеи и ценности.

Нашият процес

1.Изследване и анализи 

Процеса вкючва задълбочено проучване на Вашата марка и бизнес нишата в която тя ще се развива.Във втората част  от процеса се прави анализ на конкурентните компани и тенденциите в пазарният сегмент, за да гарантираме, че вашата идентичност ще се откроява над конкуренцията.

Факт 1: Познаването на вашите конкуренти и това, което те предлагат, могат да ви помогнат да направите вашите продукти, услуги и маркетинг да се откроят.

2.Маркетингова стратегия

След като бъде направен задълбоченият анализ на вашата бизнес ниша, следва да бъде изградена и  добре работеща маркетингова стратегия за спечелване доверието на клиентите и целевата аудитория. Тази стъпка е от съществено значение за  всички видове дизайнерски процеси, било то лого или мобилно приложение.

Факт 2: Правилно изграденото послание на вашата марка 
може да доведе до над 30% увеличение на продажбите 
спрямо разходите.

3.Концепция и дизайн

Повечето хора често подценяват дизайна на логото, като го оставят на по заден план, а то е основният знак за идентичност на марката, най-известният символ  на марката и в основата на маркетинговата стратегия, позволяваща връзката и с целевата аудитория. Дизайна на логото е само част от изграждането на корпоративната идентичност, но би било грешно да се подценява ролята му.

Факт 3: Над 80% от собствениците на фирми смятат дизайна на логото за „разход“! Напротив, това е страхотна „инвестиция“ към успеха на вашата марка!

4.Корпоративен стил

Когато логото е готово, се избира цветовата палитра и се подготвят другите визуални елементи и е време да ги обединим в хармоничен корпоративен стил. 


Изработват се следните елементи: 

 

  • Дизайн на визитка и бланка
  • Фавикон за уеб сайт 
  • Подпис за имейл 
  • Банери и тапети 
  • Пакет за социални медии 
  • Ръководство с цветове и шрифтове

5.Ръководство

Работата е свършена.Визуалните елементи са готови. Последната ни задача е да гарантираме, че вашите активи ще бъдат използвани правилно  чрез създаденото ръководство за вашият корпоративен стил с основни и  вторични технически характеристики на логото, правила за използване,  цветови палитри, типография, стилове на изображения и други.

Факт 4: Идентичността определя начините, по които компанията се стреми да идентифицира или позиционира себе си или продукта си, докато имиджът е начинът, по който публиката възприема компанията или продукта и. Филип Котлър

6.Финализиране

След финализирането на корпоративната идентичност вие ще получите:

 

  • Пълни авторски права върху изработеният лого дизайн със сертификат за автентичност, които удостоверява че то е създадено специално за вас

 

  • Ще получите изработените файлове в растерни и векторни формати (PNG, JPEG, PDF, SVG ) на външен носител

Какво включва пакета за корпоративна идентичност ?

studio-web-graphica-corporate-identity-logo-design

Дизайн на лого

studio-web-graphica-corporate-identity-business-card-design

Дизайн на визитка

studio-web-graphica-corporate-identity-letterhead

Дизайн на бланка

studio-web-graphica-corporate-identity-signature-design

Подпис на имейл

studio-web-graphica-corporate-identity-social-network-design

Социални мрежи

studio-web-graphica-corporate-identity-envelope-design

Дизайн на плик

studio-web-graphica-corporate-identity-wallaper-design

Дизайн на тапет

studio-web-graphica-corporate-identity-brand-book-design

Ръководство

Защо да изберете Уеб Графика ?

Ние сме креативни
Спазваме обещаните срокове
Държим на клиентите си

Свържете се с нас


Нека заедно обсъдим детайлите на вашият проект и да изготвим вашата индивидуална оферта.